Bevásárlókosár

A kosár üres
Összes : 0,00 Ft
Az Ön kosara üres

Vásárlási és felhasználási feltételek


1. üzemeltető személye


Az  AudioBiblia.hu portál üzemeltetője az Orient 2000 Bt. (továbbiakban: „Szolgáltató”).


2. felhasználási feltételek


Az AudioBiblia.hu szolgáltatásának igénybevételével az igénybevevő jelen felhasználási feltételeket elfogadja. A Szolgáltató az AudioBiblia.hu látogatását, illetve szolgáltatásai igénybevételét meghatározott időre, vagy véglegesen megtilthatja bármikor, indokolás és külön tájékoztatás nélkül azon igénybevevő számára, aki jelen felhasználási feltételeket nem tartja be.

3. Tartalom


Az AudioBiblia.hu portál, illetve annak tartalma – szövegek, hangfelvételek, videoklipek, képek… stb. (a továbbiakban együttesen: „Tartalom”) – szerzői jogvédelem alatt áll. A Tartalom bármilyen felhasználása kizárólag a jelen felhasználási feltételek szerint lehetséges, az itt nem szabályozott felhasználási módokhoz a Szolgáltató, illetve a szerzői jogi jogosult előzetes írásbeli engedélye szükséges.
A Szolgáltató az AudioBiblia.hu Tartalmát egyoldalúan jogosult meghatározni, a Tartalom egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül időszakosan vagy véglegesen eltávolíthatja. A Szolgáltató ezen joga kiterjed a Szolgáltatás felfüggesztésére, illetve annak megszüntetésére is.
A Tartalom egyes elemeihez az AudioBiblia.hu Igénybevevője csak előzetes regisztrációt követően fér hozzá, ennek tényét az AudioBiblia.hu minden esetben egyértelműen az Igénybevevő tudomására hozza.

4. Hangfelvételek, videoklipek, fotók


Az AudioBiblia.hu portál természetes személy látogatója a nyilvánosságra hozott hangfelvételről, videoklipről, illetve fotóról (a továbbiakban: „Tartalom”) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott feltételek betartásával magáncélú másolatot készíthet. Az említett feltételek megléte esetén a magáncélú másolat bármilyen hordozóra (HDD, CD, DAT, integrált memória kártya… stb.), illetve bármilyen formátumban (mp3, wma… stb.) elkészíthető. A Tartalom bármilyen más felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Az engedély nélküli felhasználással a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott kárért Igénybevevő közvetlenül felel.
Ha a Szolgáltató a Tartalom letöltését előfizetői díj megfizetéséhez köti, az Igénybevevő az adott elemet kizárólag regisztrálás, illetve az előfizetői díj megfizetését követően töltheti le saját számítógépére. Ha a Szolgáltató a Tartalom letöltését előfizetői díj ellenben biztosítja, az Igénybevevő az adott elem letöltését regisztráláshoz kötheti.A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli a Szolgáltató.

5. Előfizetői díj, letöltés


A Szolgáltató a Tartalom letöltése ellenében fizetendő díj mértékét olyan időpontban hozza az Igénybevevő tudomására, hogy Igénybevevő az esetleges vásárlástól még elállhasson. 
Az előfizetői díj megfizetése arra jogosítja az igénybevevőt, hogy a Tartalmat az alábbi szabályok betartása mellett saját számítógépére egy alkalommal letöltse (arról tartós másolatot készítsen), Igénybevevő egyben kötelezettséget vállal az előfizetői díj megfizetésére.
Ha a Szolgáltató a Tartalom letöltését előfizetői díj megfizetéséhez köti, az Igénybevevő az adott elem letöltését regisztráláshoz kötheti.

A hangfelvételek, illetve azok forrásának azonosítása érdekében a Szolgáltató egyes felvételeket vízjellel lát el. A vízjel a hangfelvétel meghallgatása során nem érzékelhető. A letöltött felvételek meghallgatásához mp3 lejátszó szoftver vagy audio eszköz szükséges. A Szolgáltató mindent megtesz a letöltésre szánt fájlok vírusmentesítése érdekében, ugyanakkor kizár minden olyan felelősséget, amely az AudioBiblia.hu oldalainak megtekintésével, fájlok letöltésével, illetve a letöltött fájlok érzékelésével függ össze. Az Igénybevevő a Szolgáltatató felelősségkorlátozását kifejezetten elfogadja az AudioBiblia.hu látogatásával.

6. Felhasználási feltételek módosítása


Szolgáltató a felhasználási feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül is módosítani. A Szolgáltató az érvényes felhasználási feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja, a Szolgáltató ezért figyelmezteti az Igénybevevőt a felhasználási feltételek változásának folyamatos figyelemmel kísérésére. Az Igénybevevő az AudioBiblia.hu látogatásával e figyelmeztetést kifejezetten elfogadja.

7. Regisztráció


A Tartalom egyes elemei kizárólag regisztrált Igénybevevő számára érhető el. A regisztráció során az Igénybevevő köteles valós adatokat megadni, a regisztráció annak Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy regisztrációs igényeket bármikor, indokolás nélkül elutasítson. A regisztrált Igénybevevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgátató a jelen felhasználási feltételben leírtak szerinti szolgáltatásához, illetve az ellenérték érvényesítése, beszedéséhez érdekében tárolja, kezelje.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy regisztrált Igénybevevőt szolgáltatásából bármikor, indokolás nélkül kizárjon, amennyiben az Igénybevevő az AudioBiblia.hu felhasználási feltételeit megsérti, vagy tevékenysége egyébként jogszabályt sért. 

8. érvényesség


Jelen felhasználási feltételek 2009. december 10. napjától visszavonásig érvényesek.